Blog | Parforhold | Parterapi-parterapeut.dk

Blog | Parforhold | Parterapi-parterapeut.dk

Værktøjer, artikler og blog om parforhold, kærlighed, samliv, sexliv, parterapi ...


Det handler om relationer ... relationen er din læremester ©
Blog med inspiration til parforholdet og ægteskabet - bliv klogere på parforholdets psykologi.

Bloggen omhandler relationer, samliv, kærlighed, sexliv, parforhold, parterapi og familieterapi.
På bloggen publiceres der jævnligt gratis artikler, nyheder, værktøjer og tips m.v.
Få hyppigere og mindre opdateringer via Twitter, Pinterest, Instagram og Facebook.
Du kan share, RSS'e og tilmelde dig pr. mail, så bliver du informeret når der kommer nyt.
Du kan ligeledes invitere din partner/andre til at følge bloggen, det er gratis og anonymt.

Kasper Larsen, cert. coach og exam. psykoterapeut cert. med speciale i parterapi
Efteruddannet som sexolog, familieterapeut, alkoholbehandler, mentor, supervisor og konsulent
Specialisering i problemløsning, kommunikation, relationer, parforhold, samliv, sexliv og utroskab
25 års erfaring med relationelle og psykologiske krise-, sorg-, udviklings- og forandringsprocesser
Læs mere om psykoterapi og parterapi i København Valby på www.parterapi-parterapeut.dk

Girafsprog / Parforhold / Parterapi

ParterapiPosted by Familie- og parterapeut Kasper Larsen 2016-03-12 14:20

• Girafsprog og ulvesprog
• Ikke-voldelig kommunikation (IVK) / Nonviolent Communication (NVC)
• Kommunikationspsykologi og konstruktiv kommunikation
• Konflikthåndtering og konfliktnedtrapning kontra konfliktoptrapning
• Hårdknuder og Negative Sentiment Override (NSO)
• Relationer, dialog, selvregulering, tilknytning og kærlighedHvorfor hedder det girafsprog og ulvesprog?

Giraffen og ulven er symboler på to diametral modsatte kommunikationsformer og måder at være i en relation og et parforhold på. Den planteædende giraf (the giraffe) er med sin lange hals og store hjerte et symbol på ikkevold, langmodighed, overblik, konkrete iagttagelser, empati, dialog og sameksistens. Den kødædende ulv (the jackal) er omvendt et symbol på aggression, utålmodighed, vurdering, kritik, dom, anklag, krav og dominans. Symbolerne kommer af engelsk, hvor det også kaldes 'giraffe language and jackal language'.

Hvad er girafsprog?

Girafsprog er en enkel og effektiv metode til bevidst og empatisk kommunikation samt konfliktløsning. Som en del af parterapien, hjælper girafsprog ikke kun med at skabe en bedre relation og et mere levende parforhold. Girafsprog hjælper jer også med at få opfyldt jeres behov i gensidig forståelse og respekt for hinanden. Selvregulering kaldes det også i parterapien. Altså det at regulere sine sine følelser, ønsker og behov i relationen og samlivet med partneren. På en måde, så begge kan være der og blive tilgodeset. Uden at krænke partneren eller sig selv.

Girafsprog er således et essentielt værktøj i parterapien. Dels for at at etablere lydhørhed, interesse og anerkendelse og dels for at skabe dialog, muligheder og problemløsning. Blot ved at benytte girafsproget i parterapien, opstår der hurtigt en positiv stemning og en større samhørighedsfølelse. Ved den gensidige nysgerrighed og forståelse, er det ofte som at mange af problemerne forsvinder som dug for solen. Hvis dette kombineres med blot en lille smugle velvilje og initiativ, skabes der hurtigt en positiv spiral igennem parterapien. Som parterapeut, ser jeg igen og igen par der er kørt helt fast i hårdknuder og negative tilstande (Negative Sentiment Override), som overraskes over hvor lidt der egentlig skal til for at vende den negative spiral. Se også tidligere blogindlæg.

Hvis I er handlingsorienteret og målrettede, kan I hurtigt skabe signifikant forandring i parforholdet. Forestil jer blot, at I begge satte bevidst fokus på parforholdet og foretog een konkret forandring een gang om ugen, så vil I på tre måneder have gennemført 24 forandringer! Det vil revolutionere de fleste parforhold og overflødiggøre parterapi – hvilket der egentligt er Parterapi-parterapeut.dk's mål. At I hurtigst muligt bliver selvkørende. Derfor arbejder Parterapi-parterapeut.dk også ud fra et effektivt koncept med seks konsultationer i procesorienteret parterapi. Men første trin er kommunikation – og netop via girafsprog, kan I gennem parterapien hurtigt skabe empati og forståelse på en enkel måde. Samtidig med, at I herved styrker relationen, så bliver I også bedre til at udtrykke hvad I ønsker samt at skabe det.

Hvad er så ulvesprog?

Ulvesprog er det modsatte af girafsprog. Girafsprog er drevet af det Dr. John Mordechai Gottman kalder de fire apokalyptiske ryttere (se tidligere blogindlæg):

• Kritik (manden frem for bolden)
• Foragt (nedgørelse og disrespekt)
• Forsvar (undvigelse og modangreb)
• Muren (afvisning og tavshed)

Ulvesproget grunder i:
• At man ikke opfanger partnerens ønsker.
• At man ikke selv udtrykker sine ønsker.
• At man hører kritik og beskyldninger.
• At man ser fejl og mangler, der kan slås ned på og angribes.
• At man lytter efter det negative i partnerens kommunikation.
• At man ikke iagttager neutralt, men vurderer, dømmer og anklager.
• At man reagerer instinktivt (autopiloten) på sine egen følelser.
• At man ikke, eller først når partneren udtrykker sine, forholder sig til sine egne følelser.
• At man primært hører den anden stille krav, ultimatummer og ordrer.
• At man ikke selv stiller forslag/beder om.

Ulvesprog resulterer i:
• Modstand, konfliktoptrapning og meningsløse skænderier.
• Hurtige og barske opstart på skænderierne (kort lunte og eksplosioner).
• Overvældethed (at man oversvømmes og skubber væk/trækker sig).
• Negativ fysiologi (kroppens kriseberedskab, stress, tunnelsyn ogbegrænset tænkning).
• En overvældende negativ og håbløs stemning – Negative Sentiment Override (NSO).

De tre grundsten for girafsprog

Girafsprog bygger på tre grundlæggende betingelser for ikkevoldelig kommunikation (IVK):

1) Selv-empati: En medfølende bevidsthed for ens eget indre univers (oplevelser og erfaring).
2) Empati: At forstå og dele en følelse, der er udtrykt af et andet menneske (partneren).
3) Selvudtryk: At udtrykke sig på en autentisk måde, som vække medfølelse (i partneren).

Girafsprog er samtidig baseret på, at vi alle har en grundlæggende kapacitet for medfølelse og at vi kun tyr til vold eller kommunikation og adfærd der kan skade andre, når vi ikke formår at skabe bevidsthed omkring mere effektive strategier for at få vores behov opfyldt. Eventuelle konfliktuelle og voldelige tanke-, tale- og adfærdsmønstre, er udelukkende tillært gennem kulturen.

Teorierne bag girafsprog er baseret på, at al menneskelig adfærd er et forsøg på at få vores behov opfyldt og at disse behov aldrig er i konflikt. Tværtimod, så opstår konflikten fordi vores strategier for at få vores behov opfyldt, ramler sammen. Girafsprog antager, at hvis vi kan identificere vores egne behov, den andens behov samt de følelser der omgiver og knytter sig til disse behov, så kan der opnås harmoni og selvregulering i fællesskabet. I praksis skabes denne harmoni gennem dialog og interessebaseret psykologisk forhandling – teknikker vi træner i parterapien.

Mens girafsprog i sin tid var udviklet som et kommunikationsværktøj med henblik på at skabe mere medfølende relationer, så betragtes girafsprog i dag også som en spirituel praksis, et værdisæt, en opdragende metode (i forhold til forældrerollen), en pædagogisk metode og et verdenssyn.

Metode for girafsprog

Med udgangspunkt i de fire grundsten, består girafsprog i al sin enkelthed af fire trin:

1) Beskriv hvad du har oplevet.
2) Fortalt hvad du følte i situationen.
3) Fortæl hvad du ønsker.
4) Spørg om den anden vil gøre det for dig.

Trin 1: Den objektive situation.

Beskriv objektivt, faktuelt og neutralt, hvad du har observeret i den aktuelle situation, uden at fortolke, farve, blande følelser ind i beskrivelsen, lægge til eller at trække fra. Fortæl hvad du har set og hørt (samt mærket, hvis det var fysisk) i neutrale ord og vendinger. Forsøg at gøre det kort og kronologisk. Undgå at blande andre, tidligere eller lignende episoder og eksempler ind i beskrivelsen. Tal ud fra dig selv og for dig selv. Sig det på en direkte og venlige måde, uden at være ophidset eller at pakke det ind. Hvis det er svært, kan vi arbejde med selvværd og assertionstræning i parterapien. Ellers hold fundamentet (ovenfor) for øje. Det hjælper.
Eksempel: Jeg så … Jeg hørte … Jeg mærkede …

Trin 2: De følelse du skabte i situationen.

Udtryk hvilke følelser du skabte dig i den aktuelle situation. De følelser du skaber dig i situationen, kan i realiteten være afstedkommet på baggrund af forskellige kilder end den aktuelle situation inkl. de tanker og forestillinger du herunder gjorde dig. Følelserne kan fx relatere sig til tidligere erfaringer (som kan gå langt tilbage samt endda ligge udenfor parforholdet og bevidstheden). Du har selvfølgelig følt det du har følt, men forsøg at holde dig til den aktuelle (nutids)situation. Hvis situationen vækker gamle minder, traumer eller lignende, så er det noget parterapeuten kan støtte dig/jer med under parterapien. Der er typisk flere end en følelse og nogle gange mange. Forsøg i alle tilfælde at nævne tre følelser.
Eksempel: Så følte jeg … , … og …

Trin 3: Det konkrete ønske i den aktuelle situation.

Udtryk dine konkrete forventninger og ønsker i den aktuelle situation. Gør det operationelt og adfærdsbaseret, så det er lige til at forstå og omsætte til handling. Hvis det ikke er præcist nok, levner det plads til fantasi og fejltrin. Udtryk det i jeg-sprog og i vendinger, der bærer præg af ønske, anmodning, henstilling og forventning (conditionel perfect). Det kan være svært at udtrykke sit ønske skarpt nok og der kan være mange ønsker. Forsøg i alle tilfælde at nævne tre ønsker, således at ikke alt sættes på et bræt samt at der levnes plads til dialog, kreativitet, forhandling og fleksibilitet.
Eksempel: Jeg ville havde forventet … Jeg ville havde ønsket …

Trin 4: Anmodningen.

Selve anmodningen, er sandhedens time og der hvor dækkene rammer asfalten. Det er her hvor du bliver tydelig og, positivt ment, træder i karakter. Der er her, du skal træde frem og bede din parter om at gøre dette eller hint for dig. Det er samtidig vigtigt med klart svar – et tydeligt ja eller nej. Hvis der ikke er forståelse og accept, nytter det ikke.
Eksempel: Vil du gøre … for mig?

Girafsprog og konflikter

Vil du have ret, eller vil du være lykkelig? ~ Marshall B. Rosenberg

Formålet med girafsprog er at skelne mellem og udtrykke observationer, følelser og ønsker. Konflikter og hårdknuder kan forholdsvis let tages i opløbet, hvis man blot er afklarer sine forventninger og forståelse. Har man styr på sine værdier, følelser og ønsker, kan man tids nok formidle dem uden for stor frustration. Derved bliver det nemmere at lytte til partneren og samtidigt er det langt mere sandsynligt at man får hvad man ønsker sig af partneren.

Første skridt mod konfliktløsning er paradoksalt nok at være indstillet på at gå ind i spændingsfeltet (at komme ind i kampen i stedet for at undgå en konfrontation) og at løse en potentiel konflikt inden den udvikler sig (gennem nysgerrighed, kreativitet, dialog og forhandling). Konfliktløsning kræver derfor også mod, øvelse og tålmodighed.

Uløselige konflikter opstår primært, fordi den ene begynder et angreb (eller føler sig angrebet) og at den anden så forsvarer sig (går til modangreb). Derved opstår der hurtigt modstand, diskussioner (hvem har ret), stillingskrig (fastlåsthed og hårknuder), som kan udløse kamp-flugt-frys reaktioner samt tilknytningsproblemer (angst/vrede) som fx tilbagetrækning, afvisning eller klæben/eftersættelse. Det første mål i konfliktløsningen, er således at søge løsningen i stedet for konflikten. Derfor slutter girafsprog altid af med minimum eet forslag til en løsning og en invitation til svar, dialog og forhandling. Devisen hos Parterapi-parterapeut.dk er, at hvis der er et problem, så er der også en løsning – og altid minimum een løsning.

I girafsprog forsøger man derfor at:
• Sætte sig ud over sine fordomme og vurdering samt at iagttage hvad der konkret er på spil.
• Opleve en følelsesmæssig reaktion i det aktuelle øjeblik og at forholde sig til denne.
• Høre behov og ønsker i stedet for vrede, anklager og angreb.
• Høre et behov, som et ønske, en længsel og noget der kan gøres på en anden/bedre måde.

Det kræver at man i parforholdet søger:

At opnå:
• At lytte til sine egne følelser og ønsker samt at lære at udtrykke dem.
• At at sætte sig ind i den andens oplevelser, følelser og ønsker.
• At bevare dialogen, ved at spørge ind, hvis partneren ikke selv udtrykker sig.

At undgå:
• At angribe den anden.
• At argumentere og forsvare sig mod det den anden siger.
• At lukke dialogen ned, trække sig ud af samtalen og at afvise den anden.

I parterapien træner vi således også transaktionsanalyse, assertionstræning og mentalisering.

Girafsprog i en ulvetid

Nogle konflikter har desværre en vinder og en taber. Ulve vil ikke altid samarbejde og nogle ulve kæmper lange og hårde kampe. Målet er derfor at bevare muligheden for at begge parter kan vinde i relationen og parforholdet. De sværeste konflikter er dem, man har levet med i lang tid. Den type konflikter kan sjældent løses på et øjeblik, men kræver indsats, tålmodighed og samarbejde fra begge parter.

Udvikling eller afvikling

Det er desværre nemt at søge skilsmisse, hvis ikke parterne er indstillet på at investere i parforholdet. Her kan girafsprog ikke umiddelbart løse konflikten. Girafsprog kan ikke forandre verden, men holde dialogen i gang. Det samme med andre metoder i parterapien, kan dog være det der gør forskellen. I de tilfælde hvor parret vælger at give op og at søge skilsmisse, hjælper Parterapi-parterapeut.dk parret via skilsmisseterapi og farvelterapi.

Mere om girafsprog

Girafsprog er udviklet af Marshall B. Rosenberg og I kan læse mere om girafsprog i bogen Nonviolent Communication ® eller Ikkevoldelig kommunikation.

Konsultation i psykoterapi og parterapi


I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultationstid til par-tjek, parterapi eller parrådgivning på tlf. 6166 1900.

Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post50.

Er du ikke selv på denne blok, kan du sende en email:
www.parterapi-parterapeut.dk/please-call-me-once.html
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Tips til parforholdet og kærligheden

Du kan også følge med på www.facebook.com/parterapi.parterapeut.
Eller på www.twitter.com/Parterapeuten.
Eller http://plus.google.com/115591983982998045497
Eller www.instagram.com/parterapi

Relaterede links

#parterapi
#partjek
#koncept
#couplestherapy
#alkohol
#voksnebørnafalkoholikere
#depression
#utroskab
#skilsmisse
#sexolog
#imago
#parrådgivning
#familieterapi
#parterapeut
#skype
#akut
#kontakt

Kasper Larsen
Coach, sexolog, familie- og parterapeut i København
Copyright© Kasper Larsen, 2016. All rights reserved.

Nyhedsbreve kan afmeldes ved at sende en
mail med 'Afmeld nyhedsbrev' i header'en.

  • Comments(0)//blog.parterapi-parterapeut.dk/#post50