Blog | Parforhold | Parterapi-parterapeut.dk

Blog | Parforhold | Parterapi-parterapeut.dk

Værktøjer, artikler og blog om parforhold, kærlighed, samliv, sexliv, parterapi ...


Det handler om relationer ... relationen er din læremester ©
Blog med inspiration til parforholdet og ægteskabet - bliv klogere på parforholdets psykologi.

Bloggen omhandler relationer, samliv, kærlighed, sexliv, parforhold, parterapi og familieterapi.
På bloggen publiceres der jævnligt gratis artikler, nyheder, værktøjer og tips m.v.
Få hyppigere og mindre opdateringer via Twitter, Pinterest, Instagram og Facebook.
Du kan share, RSS'e og tilmelde dig pr. mail, så bliver du informeret når der kommer nyt.
Du kan ligeledes invitere din partner/andre til at følge bloggen, det er gratis og anonymt.

Kasper Larsen, cert. coach og exam. psykoterapeut cert. med speciale i parterapi
Efteruddannet som sexolog, familieterapeut, alkoholbehandler, mentor, supervisor og konsulent
Specialisering i problemløsning, kommunikation, relationer, parforhold, samliv, sexliv og utroskab
25 års erfaring med relationelle og psykologiske krise-, sorg-, udviklings- og forandringsprocesser
Læs mere om psykoterapi og parterapi i København Valby på www.parterapi-parterapeut.dk

Få det du vil have i parforholdet gennem kommunikation og parterapi

ParterapiPosted by Kasper Larsen 2012-09-02 17:50

Klarhed: 5 tips til kommunikation i parforholdet og familien

• Giv fuldstændige meddelelser
• Gå fra spørgsmål til personlige udsagn
• Bed om det du vil have
• Giv ikke det, du ikke kan eller vil give
• Undgå undskyldninger


1/5 Giv fuldstændige meddelelser

Udtalelser som fx ‘jeg er vred på dig’ er en klar og personlig meddelelse, men den er for fattig fordi den fortæller for lidt om dig og fordi den bryder eller inviterer til afbrydelse og afvisning. Hvis du vil lukke af for og bryde kontakten, så sig det hellere direkte. Ellers giv en mere fuldstændig meddelelse om dig selv, som åbner op for selvindsigt (hos dig) såvel som indsigt (hos den anden) samt dialog, udveksling og regulering. Fx som ‘når jeg oplever at du siger/gør… så tænker jeg… og så mærker og føler jeg…’. På den måde er du autentisk, samtidig bliver du hos dig selv, tage ejerskab og åbner op for samspil. Parterapi og familieterapi hjælper med at sige det som det er og samtidig at blive i kontakten.

Andre faldgrubber omkring sprogbrug og meddelelser er at påbegynde en masse halve sætninger. På den måde risikerer du at undgå at sige det du vil samt at tage ejerskab for det. Det inviterer samtidig til tankelæsning (at den anden gætter sig til den usagte del af udsagnet). Derudover er der løbende risiko for at vores udtalelser bliver for generelle, at de rummer udeladelser eller at de er forvrængede - se artikel andetsteds på denne blog.

2/5 Gå fra spørgsmål til personlige udsagn

Ved hjælp af vores spejlneuroner, kan til en vis grænse godt mærke hvad den anden mærker, men vi kan ikke læse tanker. Det er godt at spørge, hvis der er noget du ikke ved og som du gerne vil vide, men tænk dig godt om hvorfor du spørger. Er det for at få noget at vide eller er det for at manipulere til en effekt. Mange gange indeholder spørgsmålet i virkeligheden et skjult udsagn og personlig mening fra afsenderens side. På den måde kan vi komme til at virke manipulerende, coachendende, dømmende og moraliserende på vores partner. Mange gør det fordi de er bange for at tage ansvar, at træde i karakter, at såre eller at skramme partneren. Men ubevidst er det ofte det modsatte der sker. Og det er jo ikke de bedste betingelser for kontakten og kærligheden. Eksempler kan være: Tror du at planen holder? Sig så hellere, hvad du selv mener om planen. Har du det ikke skidt ved at gøre det på den måde? Sig så hellere, hvordan du ønsker det gjort. Tror du ikke at Peter ville finde det her lidt mærkeligt? Hvis Peter er der, så spørg ham direkte. Hvis Peter ikke er der, så sig heller hvad det er som du selv synes at der er mærkeligt.

Nogle gange kan udsagn også rumme et spørgsmål, især når de bliver lange og indviklede. Her kan det være en mulighed at begge partnere stopper op og reflekterer over udsagnet - hvad er det egentligt der bliver sagt og spørge sig selv om udsagnet også rummer et spørgsmål. Hvis du er den der lytter, er en anden mulighed, at du efter udsagnet spørger til et resumé / hvad der egentligt menes. Det vil nok virke overraskende, men hvis du efter udsagnet fornemmer at det indeholder/er et spørgsmål, så spørg fx blot ’hvad er det egentligt du spørger mig om?’.

I parterapi og familieterapi får deltagerne et ekstra sæt ører til at høre hvad der egentligt bliver sagt og spurgt om samt en ekstra mund til fif omkring sundere formuleringer.

3/5 Bed om det du vil have

Leg ikke gættelege med hinanden. Det er dit ansvar, i forhold til dig selv og det gode samvær, at mærke hvad du ønsker og at bede om det. Når du tør at mærke dig selv og det du ønsker, at tage ejerskab for det samt at sige det til dig selv og evt. højt til andre, opnår du to ting. For det første, en autentisk ejerskabs- og selvfølelse. For det andet, en mulighed for at få det du ønsker (selvregulering). Ved at bede andre om det du ønsker dig af dem, giver du dem det bedste de kan få af dig, klar besked om dig. På den måde bliver samværet med dig også nemmere (samværsregulering). Hav tillid til den anden og til at den anden er et voksent menneske, der kan tage ansvar for sig selv og sige til og fra samt ja og nej til dig. På den måde opnår I også meget tydeligere grænser og en mere klar kontakt. Parterapi og familieterapi hjælper jer til selvfølelse, ejerskab, åbenhed, klar kommunikation og udveksling.

Der er i moderne sprogbrug opstået en tendens til at vi kalder alle vores ønsker for behov. Det er vigtigt at skille behov fra ønsker. De fleste behov nemlig ønsker. Behov er ting som fx luft/at trække vejret, mad/nærring og energi… Ved at kalde ’ønsker’ for ’behov’, bliver ønskerne ofte ultimative og indiskutable. På den måde risikerer vi at blive manipulerende og dominerende, når vi siger ’jeg behøver…’ i stedet for ’jeg ønsker…’. Hvis det sker, opstår der hurtigt spil som fx offer-krænker spil med tilhørende passiv-aggressivitet. Disse spil kan være meget subtile/komplekse/dobbeltrettede. Fx ‘jeg har behov for dit og dat’, underforstået at det har jeg virkelig og hvis du ikke vil give/gøre det for mig, så er du meget skidt/ond/egoistisk = manipulerende dominans. Men samtidig, ved at kalde ønsket for et behov samt ikke direkte og autentiske at træde frem og fremsige sit ønske, ligger der måske også noget offeragtigt i den position og adfærd. Så hvis den anden siger nej, bliver det en krænkelse. Eller, hvis den anden så giver… eller gør… p.g.a. presset, så risikerer denne person at krænke sig selv og ender således selv som offer/selvkrænker. Og hvad gør det så den anden til? Parterapi og familieterapi hjælper jer til at bevidstgøre de ubevidste spil samt at få kål på dem.

Eksperimenter med at bruge ordet ’ønsker’ mere end ’behøver’. Omvendt, hvis din partner har tendens til at sige ‘jeg behøver…’, kan du hjælpe til forståelse og ejerskab ved at spørg ind, som fx i ‘til hvad behøver du…’, ‘hvorfor (pas dog på med hvorfor; se artikel andetsteds på denne blog) behøver du…’ eller måske noget i retning af (og med en ikke angribende tone) ‘hvad sker der hvis du ikke får…’.

4/5 Giv ikke det, du ikke kan eller vil give

Giv ikke tilsagn, som du ikke kan eller vil indfri. Lad ikke som om at du forstår, hvis du ikke forstår. Lad ikke som om at du elsker, hvis du ikke tør eller kan elske. Det er en hån imod dig selv og din partner/familie, hvis du giver dem falskhed og falske forhåbninger. Du bliver uautentisk og det smitter af på både kontakten og den anden, som også risikerer at blive uautentisk. Du risikerer samtidig at en selvforagt vil vokse i dig. Parterapi og familieterapi hjælper dig til at blive mere autentisk og ærlig.

Der er meget kærlighed i ærlighed. Et klart ’nej’ kan være langt mere kærligt end et falsk/halvt ’ja’. Kærlighed handler om at meddele hvor du står. Så mærk først og fremmest efter hvor du står, så du mærker om dit svar er et ’brændende ja’ eller et ’kvalificeret nej’. Tag dernæst ejerskab og udtryk dig kort, klart og præcist. Et ’kvalificeret nej’, betyder dog ikke at du skal forklare, justificere eller undskylde (se næste afsnit) dit svar. Tværtimod. Du er i din gode ret til at sige ’ja’ såvel som ’nej’ og dit svar står meget tydeligere for den anden, hvis dit ’nej’ står alene. Det gælder derfor også dit ’ja’. Et ’jaja’ betyder oftest og egentligt et ’nej’. Og, et ’jamen’ er typisk det samme som ’ja, men alligevel ikke’. Omvendt betyder et ’brændende ja’ heller ikke at du altid skal brænde for alt, for så risikerer du at brænde ud. Forudsætningen for at brænde ud, er nemlig at man kan brænde. Dit ’nej’ kvalificerer også dit ’ja’, på den måde at forstå, at når din partner ved og hører at du også kan sig nej, så tager partneren også dit ja meget mere seriøst. På den måde kan parterapi og familieterapi også hjælpe jer med grænsesætning og commitment samt at afvise og at blive afvist uden at det bliver problematisk.

5/5 Undgå undskyldninger

Undskyldninger og deres funktion kan være meget komplicerede at forstå. Som ofte er de manipulerende og inviterer til spil som fx krænker-offer spil. Man kan heller ikke med en undskyldning fjerne sin skyld (un skyld). Hvis du har gjort eller sagt noget du fortryder, så kan det altså ikke slettes med en undskyldning. Hvis du er ked af din gerning eller hvis du har fortrudt den, kan du sige det - sig det hellere som det er. I parterapien og familieterapien får du netop støtte til at sige sandheden og til at rumme de andres sandhed.

Gennem en undskyldning kan du få tilgivelse. Tilgivelse betyder dog heller ikke at skylden fjernes eller slettes - sket er sket. At feje det under gulvtæppet, giver blot buler i gulvtæppet. At tage ansvar for det, hjælper til at komme videre. Hvis den anden tilgiver dig, betyder det accept af din skyld og en accept af at annullere straffen for din ugerning - men ikke en annullering af skylden. Skylden kan din partner ikke tage fra dig, da den er eksistentiel. Dialogen kan også føre til anerkendelse og opblødning, men det fjerner ikke nødvendigvis de negative følelser som fx sorg, vrede og skam. Hvis du sparker mig over benet, vil det jo stadig gøre ondt, selvom du siger undskyld.

Undskyldninger kan blive et ledt våben, når de anvendes som et led i en studehandel. Underforstået, når nu jeg har sagt undskyld, så har du ikke længere ret til at vise mig din vrede, i hvert fald ikke uden at skulle få dårlig samvittighed. Undskyldninger bliver også hurtigt ansvarsforflygtigende og et værn mod at selvindsigt, refleksion, læring, forandring og udvikling. Underforstået, hvis jeg skulle dumme mig igen eller på en anden måde, så siger jeg bare undskyld - således slipper jeg for at skulle tænke over det og at opføre mig på en anden måde. Ja, i en mere ekstrem grad, kan undskyldninger bruges som et værn mod i det hele taget at skulle tænke sig om og at tage hensyn - for man siger da bare undskyld.

For nogle mennesker spiller en undskyldning dog en uundværlig og stor rolle. Det må således anerkendes. I parterapien og familieterapien åbnes der i højere grad blot op for alternativer samt at der gennem dialogen opnås åbenhed, indsigt, anerkendelse og ansvar.

Sidder fast

Hvis I sidder fast i nogle af ovenstående eller lignende sproglige kommunikationsmønstre samt måske også er interesseret i det der ligger bagved, personlig udvikling, udvikling af jeres kommunikative kompetencer og et bedre parforhold, kan parterapi være en mulighed.

Konsultation i parterapi

I kan læse mere om parterapi på www.parterapi-parterapeut.dk.
Eller booke konsultationstid til par-tjek, parterapi eller parrådgivning på tlf. 6166 1900.

Hvis du kan lide denne artikel/blog, kan du dele via Share nedenfor
eller at forwarde linket: blog.parterapi-parterapeut.dk/#post8.

Er du ikke selv på denne blok, kan du sende en email:
www.parterapi-parterapeut.dk/please-call-me-once.html
Eller at RSS’e via ikonet nederst i kolonnen til højre.

Du kan også følge med på www.facebook.com/parterapi.parterapeut.
Eller på www.twitter.com/Parterapeuten.

Relaterede links

#parterapi
#partjek
#koncept
#couplestherapy
#alkohol
#depression
#utroskab
#skilsmisse
#sexolog
#imago
#parrådgivning
#familieterapi
#parterapeut
#skype
#akut
#kontakt

Kasper Larsen
Coach, psykoterapeut, sexolog, familie- og parterapeut i København Valby
Copyright© Kasper Larsen, 2014. All rights reserved.

Nyhedsbreve kan afmeldes ved at sende en
mail med 'Afmeld nyhedsbrev' i header'en.  • Comments(0)